Reklama
 
Blog | Vít T. Luštinec

Olga zubová a její Green Demolition

Týdny před červnovými volbami do evropského parlamentu se na Českou republiku ze stovek plakátu a billboardů usmívala počítačem vylepšená tvář Olgy Zubové. Na nich uvedená hesla proklamovala zelený program, ohleduplnost, rozum a cit, bohužel zatím tyto slova v počínání političky značně postrádám. Trochu lépe Zubové odpovídá jemně přejmenovaná druhá část kampaně Demokratické strany zelených – Green Demolition.

Počínání této
političky je mi záhadou od začátku jejího
vstupu do poslanecké sněmovny, především mi zůstává
skryto jaké jsou její politické cíle, a
kterých už dosáhla. Vzpomenuli na již zmiňované
hesla z billboardů, vyvstává u mě hned několik otázek.
Copak bylo ohleduplné při prezidentské volbě
neinformovat své kolegy z jedné strany, že se
nedostaví na hlasování? Možná jsem jen
přehlédl rozumnost jejich činů, když místo hlasu
poslala jen omluvnou sms a pomohla tak k opětovnému zvolení
„ekologa“ tělěm i duší – Václava Klause.

O kolik ohleduplnější,
citlivé a rozumnější bylo nepodpořit nejzelenější
vládu od roku 1989
a vystavit tak naší republiku
evropské ostudě? Nejlogičtějším krokem v působení
Olgy Zubové je tak pro mě vstup na kandidátku ČSSD, popírá
totiž opět své proklamované cíle, což je
vzhledem k jejímu předchozímu jednání
krok nejlogičtější. Vstupuje na kandidátku
strany, která podporuje prolomení těžebních
limitů, jadernou energetiku, k zákazu jízdy
kamionů má minimálně hodně daleko a neváhala navrhnout a podpořit šrotovné. Stejně důvěryhodně tak v této
souvislosti působí zelená platforma, pro kterou má být
oživením. (Po založení křesťanské platformy mi v sociální demokracii chybí už jen
platforma antikomunistická a kapitalistická, aby strana
nezanedbala opravdu žádný hlas.)

Chystáli se Zubová
pokračovat v prosazováním svých zelených
cílů jako doposud, dožiji se možná přeměny této
zelené platformy na technokraticko-kapitalistickou bojůvku, že se tak zcela v této prognóze nemusím mýlit,
naznačuje i boj Zubové proti státním maturitám. S podporou pochybně financované skupiny Green Revolution
protestuje totiž proti podobě, kterou navrhla strana, za kterou se nyní
rozhodla kandidovat.

 

Reklama
Politické cíle Olgy Zubové